Projekt skierowany jest do grupy 100 osób (55 kobiet i 45 mężczyzn) uczących się, pracujących lub zamieszkujących na terenie całego woj. łódzkiego.

Jego celem jest:

  • podniesienie poziomu kwalifikacji zawodowych 65 uczestników projektu i uzupełnienie doświadczenia zawodowego przez 49 z nich (grupa I),
  • rozwój umiejętności poruszania się po rynku pracy (Grupa I),
  • podniesienie poziomu przedsiębiorczości 35 uczestników projektu, poprzez objęcie ich wysokiej jakości wsparciem doradczo-szkoleniowym i udzielenie wsparcia finansowego na otwarcie własnej działalności gospodarczej (Grupa II).