Zakres projektu obejmie następujące wsparcie dla uczestników, realizowane w okresie 01.2017-06.2018 r. :

1) Indywidualne doradztwo zawodowe - wszyscy uczestnicy projektu.
2) Grupa I – szkolenia zawodowe + stypendium szkoleniowe w kwocie kwocie do 795zł brutto/miesiąc - 65 osób.
3) Grupa I – 3 miesięczne staże zawodowe + stypendium stażowe w kwocie 1850 zł brutto/miesiąc - 49 osób.
4) Grupa I – grupowe doradztwo zawodowe - 65 osób.
5) Grupa I – indywidualne pośrednictwo pracy - 65 osób.
6) Grupa II – szkolenia przygotowujące do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej - 35 osób (lista osób zakwalifikowanych).
7) Grupa II – biznesowe doradztwo indywidualne - 35 osób.
8) Grupa II – ocena merytoryczna biznesplanów - 35 osób.
9) Grupa II – dotacje dla 35 UP na rozpoczęcie działalności gospodarczej w wysokości 22 000 zł brutto - 35 osób.
10) Grupa II – mobilne doradztwo biznesowe - 35 osób.

Rezultatem powyższych działań będzie utrzymanie lub znalezienie nowego zatrudnienia (w tym samozatrudnienia) przez min. 60 uczestników projektu, co przełoży się na poprawę sytuacji grupy docelowej na lokalnym rynku pracy, powstrzymanie napływu objętych wsparciem osób do bezrobocia oraz powstanie w woj. łódzkim nowych i trwałych przedsiębiorstw.