Rekrutacja: od 01.01.2017 r.

05.2017 r. - 03.2018 r. - Indywidualne rozmowy z doradcą zawodowym (harmonogram)
06.2017 r. - 06.2018 r. - Szkolenia zawodowe (harmonogram)
07.2017 r. - 06.2018 r. - Staże zawodowe (harmonogram)
08.2017 r. - 06.2018 r.- Grupowe doradztwo zawodowe
08.2017 r. - 07.2018 r. - Indywidualne pośrednictwo zawodowe (harmonogram)
05-06.2017 r. - Szkolenia przygotowujące do otwarcia własnej działalności gospodarczej (harmonogram)
05-07.2017 r. - Biznesowe doradztwo indywidualne (harmonogram)
06-07.2017 r. - Ocena merytoryczna biznesplanów
06-08.2017 r. - Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej
08.2017 r. - 07.2018 r. - Mobilne doradztwo indywidualne