GRUPA DOCELOWA - 100 osób uczących się, pracujących lub mieszkających na obszarze całego województwa łódzkiego, które:

  • utraciły pracę do 6 m-cy przed przystąpieniem do projektu (nie ze swojej winy),
  • są przewidziane do zwolnienia (nie ze swojej winy),
  • są zagrożone zwolnieniem (nie ze swojej winy).
  • W projekcie MOGĄ wziąć udział osoby, którym umowa o pracę po prostu zakończyła się w okresie ostatnich 6 miesięcy,
  • również MOGĄ wziąć udział osoby, które w ciągu ostatnich 6 miesięcy miały podpisaną jakąkolwiek (niezależnie od okresu trwania lub wysokości zapłaty) umowę zlecenie lub umowę o dzieło,
  • jeśli np. jeszcze dziś masz podpisaną umowę (o pracę, zlecenie lub o dzieło), która kończy Ci się jutro, to już pojutrze MOŻESZ zgłosić się do naszego projektu,
  • w projekcie MOGĄ wziąć również udział studenci, emeryci i renciści, jeśli spełniają któryś z powyższych warunków.

W razie jakichkolwiek wątpliwości, skontaktuj się z biurem projektu (nr tel. 42 633 17 19; nr tel. 42 630 01 40) - najprawdopodobniej możesz wziąć udział w projekcie. Zapraszamy!