CELEM GŁÓWNYM projektu jest utrzymanie zatrudnienia, podjęcie pracy lub założenie trwałych przedsiębiorstw przez min. 60 ze 100 osób uczestniczących w projekcie.
OKRES REALIZACJI projektu: 01.01.2017 - 30.06.2018.
OBSZAR: województwo łódzkie.
UWAGA: informacje zamieszczone na niniejszej stronie mogą ulec zmianie, jeżeli dokonane zostaną zmiany w dokumentacji stanowiącej podstawę realizacji projektu. O każdej zmianie realizator projektu będzie informował za pomocą niniejszej strony.

Wartość projektu: 1 999 997,21 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 1 819 997,46 zł