REKRUTACJA ZAKOŃCZONA.Szanowni Państwo, poniżej zamieszczamy zestawienie niezbędne do rozliczenia jednorazowej dotacji na założenie działalności gospodarczej.

ZESTAWIENIE (wypełnione, wydrukowane i podpisane zestawienie wraz z załącznikami należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty w biurze projektu)

INSTRUKCJA

Uwaga!
1. Jeśli na jednej fakturze znajdują się zakupy z dwóch lub więcej pozycji z biznesplanu, wówczas każdy zakup (towar/usługa) musi znajdować się w oddzielnym wierszu.
2. Jeśli na fakturze znajduje się kilka towarów zakupionych z jednej pozycji z biznesplanu, to taką fakturę całą umieszczamy w jednym wierszu.
3. Zaleca się, aby kolejność poszczególnych wydatków była zgodna z kolejnością wydatków ujętych w biznesplanie.
4. Dokumenty potwierdzające poniesione wydatki (kserokopie faktur, rachunków, umów kupna sprzedaży oraz wszelkie potwierdzenia zapłaty) proszę przekazywać uporządkowane, np. w skoroszycie.Szanowni Państwo, przypominamy o konieczności posiadania oświadczenia w sytuacji, gdy z otrzymanych środków finansujecie Państwo zakup środków trwałych, np. samochodu.

OświadczenieZAPYTANIE OFERTOWE NR 05/10.2.2/2017

Zał. 1 - oferta cenowa

Zał. 2 - ośw. o braku powiązań

Protokół z wyboru ofertUWAGA OSOBY REALIZUJĄCE STAŻ

Uprzejmie informujemy, iż istnieje możliwość ubiegania się o przedłużenie realizowanego stażu zawodowego (szczegóły; wniosek - wersje zaktualizowane dn. 16.07.2018).UWAGA UCZESTNICY PROJEKTU OTRZYMUJĄCY DOTACJĘ NA ZAŁOŻENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Uprzejmie przypominamy, o obowiązku prowadzenia firm założonych w ramach projektu przez minimum 12 miesięcy i 1 dzień od dnia jej rozpoczęcia. W okresie tym NIE MOŻNA zlikwidować prowadzonej działalności, ani jej zawieszać.UWAGA UCZESTNICY PROJEKTU UBIEGAJĄCY SIĘ O DOTACJĘ NA ZAŁOŻENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Wyniki oceny formalnej wniosków o udzielenie wsparcia finansowego: wyniki

Wyniki oceny merytorycznej wniosków o udzielenie wsparcia finansowego: wyniki

Wyniki oceny merytorycznej wniosków o udzielenie wsparcia finansowego po procedurze odwoławczej: wynikiSzanowni Państwo, informujemy, iż aktualizacji uległy daty poszczególnych etapów ubiegania się o wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości. Zaktualizowany Regulamin dostępny jest w zakładce "Materiały rekrutacyjne". Zamieszczono także dokumenty dotyczące wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Prosimy zapoznać się także z instrukcjami wypełniania każdego z nich oraz instrukcją ogólną.UWAGA UCZESTNICY PROJEKTU UBIEGAJĄCY SIĘ O DOTACJĘ NA ZAŁOŻENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 

Szanowni Państwo, miło nam poinformować, iż wszyscy uczestnicy projektu zainteresowani założeniem działalności gospodarczej, którzy przystąpili do testu wiedzy, uzyskali niezbędne minimum punktowe.

Przypominamy jednocześnie, iż w przypadku osób, które odbyły co najmniej dwie godziny biznesowego doradztwa indywidualnego, istnieje już możliwość składania wniosków o udzielenie wsparcia finansowego (wraz z biznesplanem i harmonogramem rzeczowo-finansowym).

UWAGA:

  • wnioski o udzielenie wsparcia finansowego wraz biznesplanem i harmonogramem rzeczowo-finansowym należy składać w DWÓCH egzemplarzach;
  • w harmonogramie rzeczowo-finansowym należy uwzględniać wyłącznie wydatki sfinansowane z jednorazowej dotacji.


UWAGA UCZESTNICY SZKOLEŃ PRZYGOTOWUJĄCYCH DO ZAŁOŻENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Uprzejmie informujemy, iż po ostatnich zajęciach (tj. 09.06 - gr.1; 10.06 - gr. 2; 11.06 - gr. 3) odbędzie się krótki test sprawdzający nabyte kompetencje z zakresu założenia i prowadzenia działalności gospodarczej. Zaliczenie testu (zdobycie min. 80% możliwych punktów) jest niezbędne do otrzymania wsparcia finansowego.UWAGA KANDYDACI, KTÓRZY BYLI ZATRUDNIENI NA PODSTAWIE UMÓW O PRACĘ NA CZAS OKREŚLONY I UMÓW CYWILNO-PRAWNYCH

Szanowni Państwo, WSZYSTKIE osoby, które były zatrudnione na podstawie umów o pracę na czas określony lub umów cywilno-prawnych, zakończonych w okresie 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu zgodnie z okresem, na jaki zostały zawarte, prosimy o dostarczenie jednego z poniższych oświadczeń w terminie do końca kwietnia 2017 roku. Niezłożenie oświadczeń w wyznaczonym terminie może skutkować skreśleniem z listy uczestników Projektu.

Oświadczenia podpisane przez pracodawców/zleceniodawców/zamawiających należy składać do biura projektu. W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt: 42 633 17 19 lub 42 630 01 40.ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/10.2.2/2017

Zał. 1 - oferta cenowa

Zał. 2 - ośw. o braku powiązań

Zał. 3 - ośw. o zaangażowaniu zawodowym

Protokół z wyboru ofertMiło nam poinformować, iż Instytut Nauk Społeczno-Ekonomicznych nawiązał z Gminą Miasto Zgierz porozumienie Przedsiębiorcy dla miasta Zgierza, ukierunkowane na współpracę w zakresie wspierania przedsiębiorczości i tworzenia nowych miejsc pracy. Szanowni Państwo, w zakładce materiały rekrutacyjne zamieszczono komplet dokumentów, dla osób zainteresowanych udziałem w projekcie.Szanowni Państwo, zapraszamy na spotkania informacyjne poświęcone projektowi "Od zwolnienia do zatrudnienia...". Spotkania odbędą się we wtorek (21 lutego) oraz czwartek (23 lutego) o godz. 11:00 w biurze projektu przy ul. Piotrkowskiej 55 w Łodzi.

Zapisy na spotkania: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.Zapraszamy do udziału w projekcie "Od zwolnienia do zatrudnienia - kompleksowy outplacement w województwie łódzkim z zastosowaniem multimedialnych narzędzi rynku pracy".

Jeżeli mieszkasz w województwie łódzkim i jesteś osobą, która utraciła pracę do 6 m-cy przed przystąpieniem do projektu, jest przewidziana do zwolnienia bądź zagrożona takim zwolnieniem, nasze wsparcie jest skierowane właśnie do Ciebie. Do projektu mogą przystąpić także osoby, które były zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych.

Możesz otrzymać 22 000 zł bezzwrotnego wsparcia finansowego na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej bądź odbyć szkolenia i staże zawodowe, w trakcie których otrzymywać będziesz stypendium.

Zapraszamy do kontaktu!

Wartość projektu: 1 999 997,21 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 1 819 997,46 zł